Download Movies HD Torrent

Please Scroll Down

Qiao tan nu jiao wa

Qiao tan nu jiao wa

Title : Qiao tan nu jiao wa
Release : 1977
Rating : 5.6
Language : Mandarin, English
Runtime : 85
Genre : Action,Drama
Download Torrent File
Magnet Link

Description

Three female detectives--from Hong Kong, Korea, and Singapore--go undercover in a cabaret to expose a murderer.

Director :
Writer :

Shu-Mei Chin, Kuang Ni

Actors :
Tony Liu Tony Liu , Nancy Yen Nancy Yen , Dana Dana